ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής κατεψυγμένων ψαριών – Νοέμβριος 2021

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021