ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής κατεψυγμένων ψαριών – Ιούνιος 2022