ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής ελαίων Σεπτέμβριος 2021