ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής ελαίων -Μάρτιος 2022