ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής Ελαίων – Δεκέμβριος 2022