ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για το εργαστήριο χοντρικό εμπόριο ποτών και άλλων ειδών διατροφής, με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΗ Α.Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»

1220108.000 ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΗ ΑΕ