ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για την λειτουργία «Βιοτεχνίας Παραγωγής Προϊόντων Ζύμης & Συναφών προϊόντων», με την επωνυμία « Ι.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΑΡΓΥΡΗΣ Ο.Ε»