ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για την λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας τυποποίησης ξηρών σύκων και συκόπητας, με την επωνυμία «Ελένη Βασιλείου Ουρανία Μουσέτη Ο.Ε»

1215810.000.pdf ΜΟΥΣΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ