ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Αεροπορικών Καυσίμων, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SHELL ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1179512.000