ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας συσκευασίας αποξηραμένων αγροτικών προϊόντων με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΕΥΒΟΙΑ LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

1217711.000