ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής ασβέστη και παραγωγής σκυροδέματος, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»