ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας χάλυβα και λοιπών μετάλλων, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «Ι. ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»