ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΤΖΗΣ»

1218971.000