ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ»