ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με φορέα εκμετάλλευσης «ΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1224753.000