ΠΕ Ευβοίας: Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «SABO S.A.»