ΠΕ Ευβοίας: Εγγραφή στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της εταιρείας “MATHEW MARINE I.N.C.” (Ανανέωση)