ΠΕ Ευβοίας: Εγγραφή στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, της εταιρείας «CRYSTAL CLEANING SERVICES I IKE»

9ΩΡΛ7ΛΗ-ΠΔ0