ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση Εγκατάστασης βιομηχανίας σιδηροκατασκευών, αλουμινοκατασκευών, κατασκευή συναρμολόγηση κτιρίων και κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΥΙΟΙ ΗΛΙΑ ΤΟΥΛΟΥΜΗ Ο.Ε.»

6ΨΤΩ7ΛΗ-Ο3Ρ