ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση Εγκατάστασης βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών με φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία «ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΩΝΙΑΤΗ Ο.Ε.»