ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και προσθήκης νέων δραστηριοτήτων σε υφιστάμενη βιομηχανία, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΑΚΦΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΚΦΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2020 10 15 ΩΦΩ27ΛΗ-ΙΝ0

Σχολιάστε