ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΨΧΔΘ7ΛΗ-44Δ)

Σχολιάστε