ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ1_2020 ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΟΧ 1.2020 6ΦΟΡ7ΛΗ-ΥΘΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

Σχολιάστε