ΠΕ Ευβοίας: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αρ. ΣΟΧ1/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-Υ.Δ.

14. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων