ΠΕ Ευβοίας: Aνακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών λόγω της χειμερινής περιόδου, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών

ΨΓΛΡ7ΛΗ-01Ω

Σχολιάστε