ΠΕ Ευβοίας: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ΄ αριθμ. 4/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19