ΠΕ Ευβοίας: Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης της εταιρείας, με την επωνυμία «ΛΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»