ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία μονάδας συλλογής, επεξεργασίας και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών υπολειμμάτων, προσωρινής αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) , με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «TECHNOSCRAP

πατήστε εδώ να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε