ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) υφιστάμενης βιοτεχνίας συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και θαλάμων συντήρησης με φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία «ΑΓΡΟ ΛΑ Ι.Κ.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΑΓΡΟ ΛΑ ΙΚΕ 6ΟΗΙ7ΛΗ-Μ24

Σχολιάστε