ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) υφιστάμενης μονάδας, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΩΚΟΣ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΩΓ4Κ7ΛΗ-ΝΨΝ

Σχολιάστε