ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) υφιστάμενης μονάδας κοπής και επεξεργασίας λίθων (μαρμάρων) με φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ 6ΤΝΣ7ΛΗ-ΡΓΑ

Σχολιάστε