ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) βιοτεχνίας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»