ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.), της εταιρείας “ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.”

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Π.Π.Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.) (ΩΟΥΞ7ΛΗ-ΧΔΘ)

Σχολιάστε