ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Π.Π.Δ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε”