ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) μονάδας κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «RIMAR Ε.Π.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ RIMAR 784Υ7ΛΗ-Α7Θ

Σχολιάστε