ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) μονάδας κατασκευής και εμπορίας ειδών μελισσοκομίας – μελισσοτροφίες – αναγέννηση προϊόντων μέλισσας, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΚΑΠΕΝΗ ΧΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΚΑΠΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9Ο8Λ7ΛΗ-Η7Λ