ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία, “ΚΕΝΤΡΗΣ Α.Ε.”

Π.ΠΔ ΚΕΝΤΡΗΣ Α.Ε 10-04-2019