ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) οινοποιείου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ – Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 6Ζ467ΛΗ-35Η