ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας κατασκευής επίπλων κουζίνας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΑΚΟΥ Ο.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΟΕ 6ΒΘ27ΛΗ-1Χ2

Σχολιάστε