ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ I.K.E.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΚΕ 60ΡΞ7ΛΗ-1ΗΞ

Σχολιάστε