ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΥΠΑΓΩΣΗ ΣΕ ΠΠΔ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ 63ΛΣ7ΛΗ-68Ψ

Σχολιάστε