ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία οινοποιείου, με φορέα εκμετάλλευσης “Παναγιώτης Βαρσάμος”

ΨΛΒΦ7ΛΗ-ΔΘΞ Π.Π.Δ ΒΑΡΣΑΜΟΣ