ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής γαλακτοκομικών και αλευρωδών προϊόντων, με φορέα εκμετάλλευσης τον “Γεώργιο Λύκο”

ΩΓ2Σ7ΛΗ-ΟΘΓ ΛΥΚΟΣ Π.Π.Δ

Σχολιάστε