ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΜΑΡΝΕΖΟ ΝΙΚΟΛΑΟ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΜΑΡΝΕΖΟΣ Ω6407ΛΗ-2Υ8

Σχολιάστε