ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης την «ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΡΑ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΕΡΑΤΩ ΩΕΑ37ΛΗ-ΛΞΖ

Σχολιάστε