ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών σύκων, με φορέα εκμετάλλευσης την «ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6ΛΞΗ7ΛΗ-Υ05

Σχολιάστε