ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) δραστηριότητας ελαιοτριβείου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6ΙΡ47ΛΗ-ΟΜΕ

Σχολιάστε