ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) υφιστάμενης μονάδας κατασκευής θερμοσιφώνων & συλλεκτών ηλιακής ενέργειας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «SONNE ΑΚΤΙΟΝ E.Π.E.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ SONNE AKTION ΕΠΕ ΨΘ1Ε7ΛΗ-ΓΞΥ

Σχολιάστε