ΠΕ Ευβοίας: Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής σε (Π.Π.Δ.)της εταιρείας “Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Π.Δ. Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ (ΩΒΛΘ7ΛΗ-ΝΓΗ)

Σχολιάστε