ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (Κ.Α.Ν.) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΝΕΚΡΏΝ (Κ.Α.Ο.Ν.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ Κ.Α.Ν. ΚΑΙ Κ.Α.Ο.Ν. (ΩΩΜΛ7ΛΗ-Β0Θ)

Σχολιάστε